top of page

INTERNAL PAGE

ONE MISSION. ONE FOCUS. ONE EXPERTISE
FRONTIER ONE

UPDATEs

Company updates

Meeting Notes – Dec 28, 2022 1. PLAN 2023: Bảng giá mới: Ngọc và Hạ update giá mới của F1 trên website Từ 1/1/2023 bắt đầu áp dụng charge $2 tiền thanh toán bằng Visa để khuyến khích khách trả Debit Nhân sự: Thảo sẽ là Assistant hỗ trợ Thức quản lý F1 trong 6 tháng sắp tới, Dung vẫn handle F1 70% & VietCan 30% Văn phòng Niagara Fall cần tìm thêm 1 bạn mới part-time hoặc full-time Mở rộng F1: Thay đổi location Markham (dời lên hướng Bắc hoặc hướng Downtown), mở thêm 1 văn phòng bên Brampton Từ 1/2023: Tiền Vacation sẽ được trả vào lương của từng tháng. Các bạn request Vacation thì gửi email cho Thư, Cc cho Thức, Thảo và nhớ Request trên AD 2. 29 & 30/12 Anh Justin sẽ thăm các văn phòng và làm Performance Review cho từng bạn 3. Nhắc nhở chi tiêu: Các văn phòng cố gắng chi tiêu tiết kiệm trong năm sau

RCMP updates

Update later

JOB AIDS

Fingerprintinf forms

Fingerprinting services manual

Who to contact

INFORMATION

All you need to know about our company

Marketing plan, marketing team

chup-anh-kien-truc-9.jpg

Working schedule update

1-8-1.jpg

Policy for employees

Update for RCMP and Company

photo-1522679056866-8dbbc8774a9d.jfif

Our company's photos

BUSINESS CONTACT

toronto housing_edited.png
DeliveryBox-620 (2)_edited.jpg

 Jason Kirkby

Dispatch Manager/LRA

Toronto Community Housing
Community Safety Unit

 

90 Wildcat Rd, Toronto, ON M3J 2V4
C: 416-993-6670
torontohousing.ca

Metrolinx_logo_square.jpg
DeliveryBox-620 (2)_edited.jpg

 Jamie Gerhard 

Team Lead, Customer Protection Communications - Metrolinx

24/7: 877-297-0642

C: 416-451-7298


Card # : 5563 8001 9455 5406
Exp: 02/25
CVV: 413

MEET THE TEAM

bottom of page